Servicii complete de Cadastru si Topografie

Realizarea de documentatie. Proiecte topografice.

house-1

Ridicari topografice pentru diferite proiecte

Înainte de modernizarea unui proiect, sau de stabilirea amplasării, se întocmesc planuri care reprezintă realitatea din teren a zonei străbătute, pe baza acestor măsurători se hotărăște timpul și valoarea execuției proiectului.

Inscrierea constructiilor in Cartea Funciara

Orice teren intravilan/extravilan și orice construcție trebuie înscrise în Cartea Funciară, din următoarele motive:

Garantează drepul asupra proprietății.

Se pot efectua operațiuni notariale asupra imobilului.

Datorită înregistrarării electronice a imobilului nu pot exista suprapuneri virtuale de suprafețe.

geo camp 2

Trasarea axelor si a Cotei Zero

După ce se întocmește proiectul unei construcții, pe baza planurilor de fundație a construcției se trasează în teren cu aparatură de mare precizie, axele din proiect, acestea stand la baza construcției, de asemenea se determină și la ce nivel față de sol se edifică construcția, prin trasarea cotei zero din proiect.

Documentatii cadastrale pentru dezmembrări imobile

Documentatii cadastrale pentru alipire imobile

Servicii de cadastru sistematic

Trasarea limitelor de proprietate

Actualizare date imobil